คณิตศาสตร์เพื่อความมั่งคั่ง : การลงทุนแบบเน้นคุณค่า #2

Mathematics for wealth : Value Investment

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
เริ่มเรียน
บัดนี้
12 มิ.ย. (12.00)
หรือจนกว่าจะเต็ม
26 มิ.ย.
รับเพียง 80 ท่าน
ค่าลงทะเบียน
Share this course
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป
บุคลากรใน ม.อ.

บุคลากรใน ม.อ. รับเฉพาะบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศบุคลากร (DSS PSU) เท่านั้น

นักเรียน / นักศึกษา

นักศึกษารับเฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น (หากเป็นนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ให้สมัครในประเภทบุคคลทั่วไป)

วิทยากร
อนุรักษ์ บุญแสวง
(โจ ลูกอีสาน)
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม
Share this course
เลือกประเภท
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย