การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 2

รู้จักโปรแกรม Scratch การสร้างภาพเคลื่อนไหว เพิ่มและสลับฉาก ตัวละคร พิกัดทิศทาง และฝึกปฏิบัติการสร้างเกม

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
18 ก.ย.
24-25 ก.ย.
รับเพียง 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 99 บาท
Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย