รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร ‘Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems #2’
Share this
Facebook
Twitter
Email

ตามที่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ได้กำหนดจัดอบรม Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems #2

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย