รายชื่อผู้สมัครอบรม “การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี”
Share this
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี” ในวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย จากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย