รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ‘Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems’
Share this
Facebook
Twitter
Email

ตามที่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ได้กำหนดจัดอบรม SLIP: Exploring the Human Body: Cardiovascular and Respiratory Systems

ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง BSc 0303 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 119 ท่าน (4 รอบ) ดังนี้

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย