รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘Cloud Security & Zero Trust by Accenture Thailand’
Share this
Facebook
Twitter
Email

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cloud Security & Zero Trust by Accenture Thailand” ภายใต้ platform SLIP ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ – BSc ชั้น 6 ห้อง 0605 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเองภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันการตอบรับเข้าร่วมอบรมในแบบฟอร์ม หากผู้สมัครไม่ดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย