การทำโครงงานคอมพิวเตอร์แบบ Full Stack เบื้องต้นด้วยภาษา Python

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจทางด้านการเขียนโครงงานด้วยโปรแกรม Python เพื่อใช้ในการทำโครงงาน หรือ ส่งเข้าประกวด โดยจะมีวิทยากร และ นักศึกษา ดูเเลการทำงานทุกขั้นตอน

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
27 มี.ค. (12.00)
3-6 เม.ย.
รับเพียง 40 ท่าน
ค่าสมัคร 2,990 บาท
Share this course
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยผ่านการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณภายในโรงเรียนมาแล้วเบื้องต้น หรือ เคยเรียนภาษา Python
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย