Ecological niche modeling
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
27 ส.ค. (12.00)
4-8 ก.ย.
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
**โครงการสนับสนุนให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการอบรม 4,000.- เท่านั้น **
Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้เข้ารับการอบรมควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Modeling
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหลักสูตรของโครงการ การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สิ่งที่ต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
วิทยากร
สภาคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย