การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ T-VER แนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ และการเกษตร รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

  1. ภาพรวมและแนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER ในภาคป่าไม้
  2. การคำนวณคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
  3. กรณีศึกษา การพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
  4. การจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
  1. การคำนวณคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมภาคการเกษตร
  2. กรณีศึกษา การพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมภาคการเกษตร
  3. เทคนิคการประเมินการกักเก็บคาร์บอนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
  4. การวางแปลงตัวอย่างสำรวจภาคสนามเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้
  5. การจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองคาร์บอนเครดิต
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
12 พ.ค.
19-20 มิ.ย.
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
กรอกอีเมลสำหรับผู้สนใจ SLIP x NbS

เพื่อแจ้งเตือนการเปิดรับสมัครของ SLIP x NbS

Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีความสนใจในการเป็นผู้พัฒนาโครงการหรือที่ปรึกษา โครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร พร้อมพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
วิทยากร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก.
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย