การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรในพื้นที่ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งในภาคสนาม

พื้นที่หญ้าทะเล

 • ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าทะเล
 • การกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ
 • การจำแนกชั้นภูมิ
 • การประเมินการปกคลุม
 • การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ
 • การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน

พื้นที่ป่าชายเลน

 • ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของป่าชายเลน
 • การกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ
 • การจำแนกชั้นภูมิ
 • การวางแปลง
 • การสุ่มตัวอย่าง
 • การวัดต้นไม้และไม้ตาย
 • การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน
 • การเก็บข้อมูลความลึกของดินที่มีการรบกวนดิน
 • การวิเคราะห์ปริมาณตะกอนแขวนลอย
 • การตรวจวัดปริมาณการปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์
 • คำนวนการกักเก็บและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเล
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
7 เม.ย.
24-28 เม.ย.
รับเพียง 40 ท่าน
กรอกอีเมลสำหรับผู้สนใจ SLIP x NbS

เพื่อแจ้งเตือนการเปิดรับสมัครของ SLIP x NbS

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีความสนใจในการเรียนรู้วิธีการศึกษาสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตรในพื้นที่ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งในภาคสนาม พร้อมพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
วิทยากร
สภาคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย