การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสร้างกราฟ แผนภูมิ และรายงาน

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
4 ก.ย.
10-11 ก.ย.
รับเพียง 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 99 บาท
Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย