การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

เรียนรู้เกี่ยวกับการหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม การเลือกวิธีการทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสม การหาข้อสรุปของการทดลอง และการนำเสนอผลการทดลอง 

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
6 เม.ย.
28-29 เม.ย.
รับจำนวนจำกัด
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นเพียง 199 บาท
Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย