Climate change

หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
1 ธ.ค.
12-14 ธ.ค. Online | 15-17 ธ.ค. Onsite
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
**โครงการสนับสนุนให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการอบรม 4,000.- เท่านั้น **
Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหลักสูตรของโครงการ การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero และบุคคลทั่วไปมีความสนใจ
สิ่งที่ต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
วิทยากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
GISTDA
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย