การเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรมภาษา Python ชนิดข้อมูล คำสั่ง ฟังก์ชัน และโมดูล พร้อมฝึกเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
25 พ.ค.
28-29 พ.ค.
รับเพียง 50 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย