Basic GHG in ecosystems + Demonstration site พื้นที่ป่าบก
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
4 ส.ค.
15-18 ส.ค.
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
**โครงการสนับสนุนให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการอบรมเท่านั้น **
Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ เกษตร ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหลักสูตรของโครงการ การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สิ่งที่ต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
เสื้อกันฝน
หมวก
ยากันยุง, ยาประจำตัว
วิทยากร
สภาคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย