เทคนิคการพยากรณ์เบื้องต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อพยากรณ์ วิธีการและการประเมินประสิทธิภาพของพยากรณ์

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
10 ก.ค.
25-26 ก.ค.
รับเพียง 40 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 1,990 บาท
Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

Share this course
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย